Sarvipöllö

Asio otus
© Tekijänoikeus: Jan-Erik Bruun