NatureGate

Att identifiera arter är enkelt!

Gulsparv

Gulsparven är brunbrokigt streckad på ryggen. Färgsättningen är individuellt mycket varierande. Övergumpen är rödbrun, stjärten rätt lång och stjärtens ytterkanter vita.

Läs mer

I samarbete med