NatureGate

Att identifiera arter är enkelt!

Gran

Granen förekommer i Finland i två underarter, den bredkronade nominatformen som dominerar i södra Finland och den smalkronade altaigranen (ssp. obovata) i norra Finland. Mellanformer mellan dessa är vanliga i alla delar av landet.

Läs mer

I samarbete med