NatureGate

Att identifiera arter är enkelt!

Aktuell art

Grågåsen är vår största gåsart. Den adulta fågelns näbb är kraftig och helt ljust orangeröd. Ungfågelns näbb är först gröngrå och ändrar sedan till orange.

Läs mer

I samarbete med