NatureGate

Att identifiera arter är enkelt!

Vitsippa

Vitsippan, vars bestånd ofta täcker stora arealer, är en välbekant morsdagsblomma i södra Finland. Den blommar på våren, ofta tillsammans med blåsippa. Vitsippans blomningsperiod brukar kallas skogens våraspekt...

Läs mer

I samarbete med