Lupin bleu

Lupinus angustifolius
© Copyright:
Carte de répartition: Lampinen, R. & Lahti, T. 2021: Kasviatlas 2020. Helsingin Yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsinki.