Kirjohanhet

Branta

Lajeja

Järjestys: tieteellinen nimi