Harmaahanhet

Anser

Lajeja

Järjestys: tieteellinen nimi