Aitonokkoset

Urtica

Lajeja

Järjestys: tieteellinen nimi