Piippuruohokasvit

Aristolochiaceae

Lajeja

Järjestys: tieteellinen nimi