Laukkaneilikat

Armeria

Lajeja

Järjestys: tieteellinen nimi