Tyrnit

Hippophaë

Lajeja

Järjestys: tieteellinen nimi