© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Klibbal

Alnus glutinosa

  • Familj: Björkväxter – Betulaceae
  • Växtform och höjd: En- eller flerstammigt träd. 5–20 m.
  • Blomma: Små han- och honblommor i skilda blomställningar. Hanblomman har fyra gulgröna-gula hylleblad. Hanblomställningen är ett tätt hänge. Honblomman saknar hylle och är röd-rödbrun till färgen. Honblomställningen cylindriskt stelt hänge med långt skaft. Vindblommig.
  • Bladen: Bladskiva bred omvänt äggrund med trubbig eller urnupen spets, tandad, ibland med antydan till flikighet. Mörkgröna, glänsande, kala eller något håriga blad. Skaftade blad strödda.
  • Frukten: Fruktsamlingen brun och kottelik. Frukten en nöt.
  • Växtplats: Havs- och sjöstränder, skogs- och lundkärr, näringsrika myrars utkanter, fuktiga lundar. Även som prydnadsträd och som odlad.
  • Blomningstid: April.

Alarna (Alnus) är träd eller stora buskar som blommar på bar kvist. Till släktet hör 30 arter. De flesta hör hemma i Östasien och nordamerika.

Alarna har en förmåga att binda atmosfäriskt kväve med hjälp av kvävefixerande bakterier i sina rotknölar. De förbättrar därmed jordmånen på sina växtplatser. Klibbalen är ett karakteristiskt träd vid rinnande vatten eller på översvämmade lokaler. Klibbalen verkar kräva rinnande yt- eller grundvatten och dess frön sprids också med vatten. Den tål havsvattnets sälta väl.

Klibbalen har en mjuk ved och man gjorde förr bl.a. formar inom glasindustrin och träskor av den. Den lämpar sig för vattenkonstruktioner eftersom den är beständig mot röta.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page