NatureGate

Species identification made easy!

Sesongens arter

Grågåsa er Finlands største grågåsart. Den har et kraftig nebb som er rosaaktig oransje, mens ungfugler i begynnelsen har et grønngråaktig nebb som raskt blir oransje...

Les mer

Samarbeidspartnere