Bird's Nest Orchid

Neottia nidus-avis
© Copyright:
Distribution map: Lampinen, R. & Lahti, T. 2021: Kasviatlas 2020. Helsingin Yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsinki.