NatureGate

Species identification made easy!

Musvåge

En rovfugl af mellemstørrelse med brede vinger, en kort hals og en kort hale – omtrent lige så lang som fuglens vinger er brede. Træk sydpå kan begynde i august, med hovedtrækket sent i september til tidligt i oktober. Den kommer tilbage fra tidligt i marts, med hovedtrækket nordpå sent i april. Sommetider overvintrer den i Finland (når der er nok af markmus), men det er mere almindeligt, at den overvintrer i Afrika og Europa.

Læs mere

I samarbejde