NatureGate

Species identification made easy!

Gulspurv

Gulspurv har brunlig stribet ryg og rødlig brun gump. Dens hale er lang med hvide kanter. Dens farve kan variere meget imellem individer. Der er altid til en vis grad noget af gul farve på hoved og underside. Unge fugle kan være lidt gullige, men voksne hanner har mere udpræget klar gul farve, især på deres næsten fuldstændig gule hoved...

Læs mere

I samarbejde